Kwaliteit & veiligheid

Onze missie is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg in een prettige omgeving, waarbij de patiënt centraal staat en hij of zij op een zo goed en plezierig mogelijke manier behandeld wordt.

Met een zeer toegewijd team dat werkzaam is op verschillende locaties werken wij vanuit één motto: “Behandel de patiënt met zorg”.

Wat verstaan wij onder kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg?

Op de dag van uw afspraak wordt u vriendelijk ontvangen in een kleinschalige en gastvrije omgeving. Een omgeving die u niet direct associeert met de klinische omgeving waarin ziekenhuiszorg vaak plaatsvindt. U bent snel aan de beurt, zonder dat u al te lang moet wachten in de wachtkamer. Tijdens uw behandeling vindt u een team van deskundige specialisten en assistenten die voor u klaar staan. Alle medewerkers zijn betrokken en geven u volledige en duidelijke informatie over de behandeling. U voelt zich veilig, op uw gemak, gerustgesteld en ondergaat uw behandeling in volledig vertrouwen. Enkele dagen na de behandeling belt de assistent om te inventariseren hoe het met u gaat en of u nog vragen heeft.  Wanneer u terugkijkt op uw behandeling bent u zeer tevreden over het zorgtraject en het uiteindelijke resultaat.

Zo zou ziekenhuiszorg er volgens Zeelandcare moeten uitzien. Dit is in onze dagelijkse processen en bedrijfsvoering dan ook constant het uitgangspunt.

Ons kwaliteitssysteem

Om elke dag opnieuw aan deze verwachting te kunnen voldoen, hanteert Zeelandcare een kwaliteitssysteem dat steunt op heldere protocollen, richtlijnen en werkinstructies. Gestandaardiseerde werkwijzen zijn van groot belang om de kwaliteit van ons werk te borgen. Het is belangrijk om de daadwerkelijk geleverde kwaliteit inzichtelijk te krijgen en deze te kunnen toetsen. Hiervoor hebben we kwaliteitsindicatoren ontwikkeld, waavoor we systematisch gegevens verzamelen en registreren.

Veiligheidsmanagement (VMS)

Zeelandcare heeft conform de VMS veiligheidseisen een veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd. Door middel van dit systeem zijn wij in staat continu risico's te signaleren, verbeteringen door te voeren en beleid met betrekking tot patiëntveiligheid vast te leggen, te evalueren en aan te passen. Het VMS is onderverdeeld in verschillende onderdelen: communicatie, cultuur, leiderschap, directieverantwoordelijkheid, management van derden, risicobewustzijn, monitoren en blijven verbeteren.

Garantie van kwaliteit

Dat Zeelandcare kwalitatief hoogwaardige zorg biedt, wordt gegarandeerd door keurmerken en certificaten. De locaties van Zeelandcare zijn in het bezit van het ZKN-Keurmerk. Voor dit keurmerk wordt het kwaliteitssysteem van onze locaties jaarlijks getoetst op de bestaande wet- en regelgeving en de criteria die ZKN zelf stelt aan hoogwaardige patiëntenzorg. Dat betekent naast kwalitatief hoogwaardige medische zorg ook korte wachttijden en een efficiënte en persoonlijke medische behandeling.

Kwaliteitsjaarverslag

In het kwaliteitsjaarverslag blikt Zeelandcare terug op ontwikkelingen en behaalde resultaten over 2015, waarbij indicatoren voor de kwaliteit van de geleverde zorg centraal staan. In 2015 werden binnen Zeelandcare 11.259 patiënten behandeld. Deze patiënten beoordelen hun behandeling met een gemiddelde van 8.9. Zeelandcare breidde uit met het specialisme urologie en opende nieuwe locaties in West-Brabant. Ook ondersteunden we de maatschap Kaakchirurgie West-Brabant in hun verzelfstandiging uit het Bravis ziekenhuis. Daarnaast besteedden we grote aandacht aan uniformering binnen de organisatie op het vlak van kwaliteit, communicatie en personeelsbeleid. Ook initieerde Zeelandcare verschillende regionale samenwerkingsverbanden in de zorg met en tussen partners in ons netwerk. Een volledig weergave van alle resultaten, vindt u via de onderstaande download.

Download