Organisatie

Zeelandcare is één zorginstelling met verschillende locaties voor medisch specialistische zorg in Zeeland en Brabant. Zeelandcare is in 2011 ontstaan uit een samenwerking tussen het ziekenhuis en een private investeerder, met als doel de zorg in de regio te verbeteren.

De ziekenhuiszorg is de afgelopen jaren flink veranderd. De overheid wil een ander beleid van ziekenhuizen, maar ook patiënten beleven de zorgverlening vandaag de dag veel anders dan enkele jaren geleden. Zij willen kwaliteit en goede zorgverlening tegen een redelijke prijs in een fijne omgeving. Zeelandcare combineert een bedrijfsmatige organisatie met medische kennis, waardoor een maatschappelijk betrokken en ondernemende zorgorganisatie is ontstaan.

Initiatiefnemer van Zeelandcare is Henk van Koeveringe. Met Zorg Invest Zeeland bezit hij de aandelen. Zeelandcare heeft een eigen directie en een eigen organisatiestructuur.

Structuur

Het bestuur

De directie van Zeelandcare bestaat uit de heer C.F.H. Versluijs, algemeen directeur en de heer dr. R.H.K. Batenburg, medisch directeur en tevens MKA-chirurg.

  

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen, zij worden voor vier jaar benoemd.

  • Dhr. prof. dr. P.A.M. Vierhout, voorzitter
  • Dhr. M.A. Bierens, vice voorzitter
  • Dhr. ir. M. Buis, lid

Zeelandcare beschikt over een regelement voor de Raad van Commissarissen en zal handelen conform de in de "Corporate Governance Code" beschreven richtlijnen.

 

Kwaliteitsjaarverslag

In het kwaliteitsjaarverslag blikt Zeelandcare terug op ontwikkelingen en behaalde resultaten over 2015, waarbij indicatoren voor de kwaliteit van de geleverde zorg centraal staan. In 2015 werden binnen Zeelandcare 11.259 patiënten behandeld. Deze patiënten beoordelen hun behandeling met een gemiddelde van 8.9. Zeelandcare breidde uit met het specialisme urologie en opende nieuwe locaties in West-Brabant. Ook ondersteunden we de maatschap Kaakchirurgie West-Brabant in hun verzelfstandiging uit het Bravis ziekenhuis. Daarnaast besteedden we grote aandacht aan uniformering binnen de organisatie op het vlak van kwaliteit, communicatie en personeelsbeleid. Ook initieerde Zeelandcare verschillende regionale samenwerkingsverbanden in de zorg met en tussen partners in ons netwerk. Een volledig weergave van alle resultaten, vindt u via de onderstaande download.

Download