Zorgvisie

Zorg staat als sector midden in de samenleving. Vanuit deze gedachte vindt Zeelandcare dat zorg vandaag de dag niet meer in een statische en klinische instelling hoeft te gebeuren.

Een ziekenhuis moet juist een open en vriendelijke plek zijn, waar de patiënt centraal staat en zich op zijn gemak en gerustgesteld voelt.

Een zorginstelling dient ook verantwoording af te leggen aan deze samenleving. Er moet uitstekende zorg geleverd worden tegen een aanvaardbare prijs. Hiervoor is het noodzakelijk dat er efficiënt wordt gewerkt en is concentratie op kerntaken en specialisaties van belang. Dit maakt het mogelijk veel expertise op te doen, doelmatiger en efficiënter te werken.

Zeelandcare werkt hierbij samen met de Zeeuwse ziekenhuizen en zorgaanbieders. Gezamenlijk verbeteren en vergroten we het zorgaanbod voor de Zeeuwse inwoner, want de Zeeuwse patiënt behandelen we graag in Zeeuwse zorginstellingen om trots op te zijn.

Dat betekent voor u als patiënt concreet: 

  • Hogere kwaliteit: de behandeling wordt met grote regelmaat door uw specialist uitgevoerd.
  • Korte wachttijden: in een kleinere omgeving is het gemakkelijk om doelmatig te werken, waardoor uitloop enkel in beperkte mate voorkomt.
  • Goedkopere zorg: planbare zorg kan goed georganiseerd worden, waarvan kosten reductie een belangrijk voordeel is.

 

Missie

Zeelandcare wil allereerst een open en vriendelijke zorginstelling bieden, waar de activiteiten rondom de patiënt draaien en de patiënt zich op zijn gemak en gerustgesteld voelt. De patiënt ervaart uitstekende zorg tegen een aanvaardbare prijs. Daarnaast willen wij een professionele en motiverende werkgever zijn. Centraal aan deze ambitie staan verschillende uitgangspunten.

1. Zeelandcare is één zorginstelling met verschillende unieke locaties die zorg dichtbij de patiënt leveren;
2. Zeelandcare biedt zorg van hoge kwaliteit gericht op de zorgvraag en behoeften van de patiënt;
3. Zeelandcare doet dat in goede samenwerking met verschillende zorgaanbieders uit de regio, gericht op efficiënt gebruik van beschikbare middelen;

Visie

Zeelandcare is vooruitstrevend, open en actief. Er zit dynamiek in ons dagelijks doen en laten, wat wij beantwoorden met flexibiliteit. Dit vertaalt zich in de manier waarop wij zorg leveren en onze locaties inrichten. Onze ambitie ligt in het neerzetten van een zorgorganisatie die naadloos aansluit op de zorgvraag en behoeften van burgers. Deze visie dient als uitgangspunt voor onze organisatie, maar ook kijken we vanuit dit perspectief naar onze relaties met de verschillende zorgaanbieders. Om daadwerkelijk de patiënt centraal te kunnen stellen in het verlenen van zorg, dienen zorgaanbieders zich in een netwerk rondom de patiënt te organiseren. De patiënt is het middelpunt van dit netwerk en heeft zoveel mogelijk de regie over de eigen zorg. Uitgangspunt in ons toekomstperspectief is het neerzetten van een samenwerking tussen zorgaanbieders die er voor zorgt dat burgers op een vloeiende manier geholpen worden als zij een gezondheidsprobleem hebben.