Zorgpolissen

Het is belangrijk om te weten welke behandelingen uw polis precies dekt, zeker als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Zeelandcare. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met Zeelandcare, dan heeft dit gevolgen voor de vergoeding van uw behandeling uit de basisverzekering. Waarschijnlijk vergoedt uw zorgverzekeraar slechts een percentage. Dit betekent echter niet dat u het overige gedeelte zelf moet betalen. Zeelandcare hanteert voor niet gecontracteerde zorgverzekeraars een vergoedingsregeling: het gedeelte dat u niet vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar, neemt Zeelandcare voor eigen rekening (uitgezonderd van het eigen risico).

Komt u bij Zeelandcare voor een behandeling uit de aanvullende verzekering, tandimplantaten (ketenzorg of het reguliere traject) of borstimplantaten? Hiervoor geldt de bovenstaande vergoedingsregeling niet. U betaalt in dit geval het resterende, niet vergoede percentage zelf. Ook biedt Zeelandcare behandelingen die niet verzekerd zijn, bijvoorbeeld behandelingen op het gebied van plastische chirurgie.

Eigen risico

In 2019 betaalt u de eerste €385 van zorgkosten uit het basispakket zelf. Dit betreft het "eigen risico". De overheid heeft dat bedrag bepaald. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging tellen niet mee voor het eigen risico. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met €100, €200, €300, €400 en €500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.