Klachten

Als u ergens niet tevreden over bent, dan horen wij dat graag.  Alleen dan kunnen wij, samen met u onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met degene over wie uw onvrede gaat. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van Zeelandcare zijn. Met deze persoon kunt u bespreken wat volgens u is misgegaan en wat u samen kunt doen om het op te lossen. U kunt hiervoor een afspraak maken via ons patiënt contact centrum (088-1901901).

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. De ingediende klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris. Zij neemt binnen Zeelandcare een onafhankelijke positie in. Meer informatie over onze klachtenprocedure kunt u hier lezen.

Lukt het niet om de onvrede of klacht met de klachtenfunctionaris naar wens af te handelen dan is Zeelandcare aangesloten bij de geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken Nederland om klachten op een objectieve manier af te kunnen handelen.

Ondergetekende

Indien van toepassing vult u hier naast uw huidige achternaam ook uw meisjesnaam in

Handelend namens (indien van toepassing)

Inclusief meisjesnaam

Locatie waar de klacht betrekking op heeft

Onderwerp waar de klacht betrekking op heeft

Welke personen zijn er bij uw klacht betrokken?

Op welke datum/periode heeft uw klacht betrekking?

Omschrijving van het voorval

Omschrijving van uw klacht

Heeft u een voorstel voor een oplossing?