Klachten

De eenvoudigste manier is om rechtstreeks te praten met degene die naar uw mening verantwoordelijk is voor uw klacht. U kunt hiervoor een afspraak maken via ons patiënt contact centrum (088-1901901).

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. De ingediende klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris. Zij neemt binnen Zeelandcare een onafhankelijke positie in. Meer informatie over onze klachtenprocedure kunt u hier lezen.

Modelregeling Arts-Patiënt

Om duidelijkheid van rechten en plichten te geven, is in 1989 overeenstemming bereikt over de Modelregeling Arts-Patiënt. In onderstaande download vindt u de herziene tekst van deze modelregeling. Dit document is in 1998 uitgegeven door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Ondergetekende

Indien van toepassing vult u hier naast uw huidige achternaam ook uw meisjesnaam in

Handelend namens (indien van toepassing)

Inclusief meisjesnaam

Locatie waar de klacht betrekking op heeft

Onderwerp waar de klacht betrekking op heeft

Welke personen zijn er bij uw klacht betrokken?

Op welke datum/periode heeft uw klacht betrekking?

Omschrijving van het voorval

Omschrijving van uw klacht

Heeft u een voorstel voor een oplossing?