Preoperatieve vragenlijst

Voordat u een operatie ondergaat in de Victoriakliniek, bepaalt de anesthesioloog of u hiervoor geschikt bent. Dit gebeurt op medische gronden. Om dit vast te stellen, dient u allereerst de preoperatieve vragenlijst in te vullen. U krijgt deze vragenlijst per post toegestuurd en wij ontvangen de ingevulde lijst van u retour middels bijgevoegde retourenvelop. Mocht er vervolgens aanvullend onderzoek benodigd zijn, dan ontvangt u van ons bericht. Als de vragenlijst akkoord is bevonden door de anesthesioloog, kan uw operatie gewoon op de afgesproken datum doorgaan. Wanneer we geen vragenlijst van u ontvangen, wordt u niet opgeroepen voor uw operatie.  Het is dus belangrijk dat u de vragenlijst invult.