Gezondheidsvragen

Om u een optimale behandeling te bieden is het van belang dat wij goed op de hoogte zijn van uw medische situatie. Om dit te bepalen maakt Zeelandcare gebruik van onderstaande vragenlijst. Voorafgaand aan een behandeling vragen wij u deze lijst in te vullen. Uw gegevens behandelen wij vertrouwelijk en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Uw gegevens
Mogelijk dragerschap resistente bacterieën
De volgende vragen stellen wij om na te gaan of u een verhoogd risico heeft op een besmetting met resistente bacteriën. Voorbeelden hiervan zijn methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Indien u drager bent van een resistente bacterie kan dit klinisch relevant zijn en dienen er mogelijk extra maatregelen te worden genomen.
Bent u ouder dan 70 jaar?

Wanneer u ouder bent dan 70 jaar hebben wij wat extra vragen voor u.