Privacyverklaring

De betrokkene (de persoon van wie gegevens worden verwerkt) accepteert dat de door hem/haar aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor de realisatie van statistieken, de verzending van publiciteitsberichten conform de voorkeuren van de gebruiker, de administratie van de diensten en het beheersen van incidenten. Zeelandcare is verantwoordelijk voor deze bestanden. De betrokkene heeft op elk moment het recht op toegang tot de betreffende bestanden, waarbij deze zijn/haar rechten kan uit oefenen wat betreft corrigeren, verwijderen en inzage zoals beschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiertoe dient de betrokkene een door hem/haar ondertekende toestemmingsverklaring met adresgegevens toe te sturen, zodat Zeelandcare de bevestiging hiervan kan retourneren. De betrokkene van de gegevens geeft op uitdrukkelijke wijze toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden door Zeelandcare en al haar vestigingen of onderdelen, zowel als door die bedrijven of instellingen die nodig zijn voor het verlenen van dezelfde diensten en producten zoals door de gebruiker verzocht.