Borstlift

Naarmate de huid elastischer wordt en meer gaat uitrekken, kunnen borsten gaan verslappen en hangen. Oorzaken zijn het ouder worden, zwaartekracht, zwangerschap of het geven van borstvoeding. Onze plastisch chirurgen kunnen hangende borsten corrigeren door middel van een borstlift.

Kennismaking met uw plastisch chirurg

Tijdens een kennismakingsconsult bespreekt u met de plastisch chirurg waarom u een borstlift overweegt en wat uw wensen zijn. De plastisch chirurg kijkt of uw verwachtingen haalbaar zijn. Verder licht de plastisch chirurg toe welke operatietechnieken mogelijk zijn en licht hij de hieraan gerelateerde voordelen- en nadelen toe. Na het eerste gesprek vindt een onderzoek van de borsten plaats.

De borstlift

U ondergaat de operatie onder narcose. De plastisch chirurg verwijdert allereerst de overtollige huid aan de onderkant van uw borsten. Hierdoor ontstaat er een horizontaal litteken. Vervolgens trekt de plastisch chirurg een figuurnaad vanaf de tepel recht naar beneden, zodat uw borsten een natuurlijke vorm behouden. Ook door deze handeling ontstaat een litteken. Tenslotte plaatst uw plastisch chirurg uw tepelhof hoger. Mocht het nodig zijn wordt uw tepelhof ook verkleind. Hierdoor ontstaat tevens een litteken.

Een techniek die zich kenmerkt door het ontbreken van een litteken in de borstplooi, het horizontale ankerlitteken, is de Lejour-techniek. Beide technieken hebben hun voor- en nadelen. De vorm en grootte van de borsten en de ervaring van de plastisch chirurg spelen een grote rol in de keuze van de techniek. Tot slot sluit de plastisch chirurg de wonden met oplosbare hechtingen. De gehele operatie, inclusief voorbereiding, duurt ongeveer twee uur.

Na de borstlift

Uw borsten zijn na de ingreep verbonden. Onder dit verband komen meestal twee slangetjes vandaan. Dit zijn drains die eventueel bloed en vocht afvoeren. Als u voldoende bent hersteld, mag u dezelfde dag nog naar huis. Wij raden u aan om de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat u een redelijke tijd nodig heeft om weer de oude te worden.

Het resultaat van de uitgevoerde borstlift is direct zichtbaar. Wel is het resultaat enigszins vertekend. Dit komt doordat uw borsten gezwollen zijn. In sommige gevallen zijn de borsten ingetaped. Dan kunt u het werkelijke resultaat pas na een week zien. Er kunnen lichte bloeduitstortingen aanwezig zijn. Deze verdwijnen vanzelf weer.

U mag de eerste dagen geen lichamelijke inspanningen verrichten. U merkt zelf wanneer u hier weer aan toe bent. Al met al duurt het gemiddeld drie weken voordat u de meeste van uw dagelijkse werkzaamheden weer kunt hervatten. Het duurt zes weken voordat u weer kunt gaan sporten of zware lichamelijk arbeid kunt verrichten.

Een borstlift met borstprothesen

Soms is uw huid niet alleen verslapt, maar is ook het borstweefsel en hoeveelheid afgenomen. In dit geval zal de plastisch chirurg u aanraden te kiezen voor een borstlift met prothesen. Het plaatsen van prothesen in de borst is de eenvoudigste manier om uw borsten meer volume te geven. Prothesen bestaan uit een omhulsel van siliconen, gevuld met siliconengel of water. U kunt een keuze maken tussen ronde en meer druppelvormige prothesen. De plastisch chirurg plaatst de prothese via één van de sneden die is gemaakt voor het verwijderen van overtollig huid. Dit gebeurt afhankelijk van uw lichaamsbouw onder of boven de borstspier. De plastisch chirurg besteedt bij het positioneren veel aandacht aan symmetrie tussen beide borsten. De plastisch chirurg sluit de wonden met oplosbare hechtingen. De gehele operatie, inclusief voorbereiding, duurt ongeveer twee uur.

Waar moet u rekening mee houden?

Tijdens de eerste zes weken na de borstlift dient u dag en nacht een beha zonder beugels te dragen. Hiervoor raden wij een goed passende en stevige sportbeha aan. Zorg ervoor dat u deze beha bij heeft op de dag van de operatie. Het is raadzaam deze beha ook na de eerste zes weken bij het sporten te dragen.

Meer informatie over een borstlift

Wilt u meer weten over een borstlift? Dan kunt u contact opnemen met ons patiënt contact centrum via het telefoonnummer 088-1901901 (lokaaltarief) of mailadres info@zeelandcare.com.